แผนที่
    ในการเดินทางมุ่งสู่มรกตนครของจอมพราน รพินทร์ ไพรวัลย์ ทั้งสองครั้งนั้น ได้มีการระบุถึงสถานที่ต่างๆ เอาไว้อย่างค่อนข้างชัดเจน มีทั้งระบุทิศ และสภาพของสถานที่นั้น ซึ่งในการอ่านครั้งแรกๆ นั้น ตำแหน่งของสถานที่เหล่านี้อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนได้

    ดังนั้น เพื่อให้ได้อรรถรสในการอ่านมากยิ่งขึ้น จึงทดลองจัดทำแผนที่เส้นทางการเดินทางนี้ขึ้นมา โดยอ้างอิงจากตำแหน่งที่ระบุไว้ในนวนิยาย จนได้ออกมาตามรูปที่ทำขึ้น ซึ่งคิดว่าใกล้เคียงถึง 90 เปอร์เซนต์

    และเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้รวบรวมเรียบเรียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับแผนที่นี้ขึ้นประกอบไปด้วย ...

 


เรียบเรียงโดย .. ~ เ จ้ า ถุ ง ~